פינתו של הרב גלויברמן: שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים

אאא

פרשתנו פותחת בציווי אלוקים למנות שופטים ושוטרים בכל עיר ועיר, כדי שישפטו את העם ויבטיחו את הסדר בערי ישראל, וזה יסוד הקיום בין אדם לחבירו, ותפקידם לכפות על בעלי הדין לבצע את פסק דין של השופט.

חז"ל מסבירים את הכתוב: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך", "תיתן לך" כלומר – קשוט עצמך תחילה, בראש ובראשונה דאג, שאתה כשופט תהיה מושלם בכל המעלות, ואחר אז "ושפטו את העם משפט צדק", תוכל לקשוט את זולתך ולשופטו, ולהשפיע על אחרים שיחזרו למוטב מדרכיהם הרעות.

שלמה המלך אומר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום". כשם שהשלום הוא קיום העולם, כך המשפט הוא קיום העולם, היות ולולא המשפט היו הבריות הורגים אחד את השני.

הצדיק שמחה בונים מפשיסחא אמר: כאשר אדם שופט בקביעות את עצמו, ורואה את החסרונות של עצמו, ואת המידות הטובות של הזולת, זאת דוגמא של שופט, ככתוב "ושפטו את העם משפט צדק", אך כאשר אדם רואה בעיקר את חסרונות הזולת ומתעלם מעצמו – הוא מעוות את הדין ומונע משפט צדק.פורסם במקור

כתיבת תגובה