פסק דין: "באדי שוט" – הטרדה מינית

נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת ורדה וירט-ליבנה קיבלה את הערעור על פסק הדין של ביה"ד האזורי לעבודה תל אביב וקבעה כי המערערת, עולה חדשה, שעבדה כמלצרית בבר "Place s'Mike "בטיילת תל-אביב, הוטרדה מינית בעבודתה באירוע "באדי שוט" (שתיית אלכוהול מגופו/ה של אדם אחר) ע"י מנהל המשמרת.

לעניין אירוע ה"בודי שוט", קבע בית הדין הארצי כי האירוע מהווה מעשה מגונה כהגדרתו בסעיף לחוק למניעת הטרדה מינית, וכי "לא יכולה להיות פרשנות אחרת שאירוע הבאדי שוט הוא מעשה בעל אופי מיני בוטה ביותר, ועל פי טיבו וטבעו הוא מעשה מגונה".

כן נקבע כי לאחר שהתלוננה על אירוע ההטרדה בפני מנהליה הם לא טיפלו בתלונתה כמחויב בחוק למניעת הטרדה מינית. אשר למקומות "מועדים", כמו בר Place s'Mike בו התרחש האירוע הנוכחי, בהם מקובל לשתות אלכוהול, נקבע כי "כאשר מדובר במקום 'מועד', או אז יש לעבות את דרישות המניעתיות המוקדמות.

במקרים שכאלו על המעסיק לבחון שההסברים וההדרכות בדבר מניעת הטרדה מינית מועברים באופן קבוע לעובדים. כמו כן על המעסיק לוודא שישנה מודעות בקרב העובדים לסוגי ההטרדות המיניות ולגבולות האסור והמותר במסגרת מקום העבודה.

במסגרת ההסברתית חשוב גם שיועבר לעובדים המסר כי המעסיק קשוב לנושא ומעוניין בכך שמי שמרגיש מוטרד יפנה אליו או לאחראי על הנושא במקום העבודה".

הנשיאה התריעה בפסק הדין אודות חובת מעסיקים במקומות מסוג זה וכך קבעה: "חשיבות האקלים הארגוני הכללי למיגור אמיתי של תופעת ההטרדות המיניות במקום העבודה הוא משמעותי ביותר, ומצביע על כך שאין להסתפק רק בקיום פורמאלי-טכני של הוראות החוק והתקנות. הדברים הללו חשובים בפרט למקומות שבהם מלכתחילה ישנו קושי מובנה ליצירת מקום עבודה נקי מהטרדות מיניות בשל אופיו והאווירה השוררת בו, או אז גדלה ומתעצמת החשיבות בהקפדה על הוראות החוק באופן מהותי, ובמצב דברים זה הבניית אקלים ארגוני נכון יש בה בוודאי לסייע לתוצאה הרצויה והמחייבת".

אחראי המשמרת חויב בפיצוי המערערת בסך של 30,000 ש"ח והחברה חויבה בפיצוי בסך של 120,000 ש"ח סכום הפיצוי המקסימלי על פי החוק למניעת הטרדה מינית וזה גם הסכום אותו תבעה המערערת בכתב התביעה. אחראי המשמרת חויב בפיצוי נמוך יותר לאור הנסיבות האישיות שלו וכן לאור השתת כובד האחריות על החברה שלא הדריכה והסבירה לעובדיה הצעירים את גודל האחריות שלהם לשמור על הכללים במיוחד במקום עבודה מהסוג הזה. בנוסף נפסקו לטובת המערערת הוצאות בסך 25000 ש"ח.פורסם במקור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.