פסק דין: חובה לשלם דמי ביטול סבירים

פסק דין: חובה לשלם דמי ביטול סבירים-ערוץ 7

בית הדין לממונות "ארץ חמדה גזית"

צילום: ארץ חמדה גזית

בית הדין לממונות ארץ חמדה-גזית בקרית גת פסק לאחרונה כי על מוסד חינוכי לשלשם דמי ביטול מוסכמים על פי חוזה לחברת משחקים המקיימת פעילויות משחקיות לתלמידים שאת שירותיה הזמין המוסד החינוכי.

הזמנת המשחק בוצעה בחודש נובמבר 2018, ונחתמה, בניגוד לכללים הרשמיים, על ידי הרכזת החברתית של המוסד ולא על ידי המנהלת עם חותמת של המוסד.

בהמשך, כשהגיעו נציגי בית הספר לקחת את הטאבלטים באמצעותם נערך המשחק, התברר שהם אינם עומדים בתנאים המחמירים של ההנהגה הרוחנית של בית הספר, תנאים שעל פי הכרעת בית הדין לא הוצגו מראש לחברה המקיימת את הפעילות.

התשלום עבור המשחק אמור היה להיות 3,500 ש"ח והתשלום עבור השאלת הטאבלטים 1,200 שקלים נוספים, כאשר בחוזה נאמר כי במקרה של ביטולו בשלושים ושש השעות לפני מועד הפעילות, המזמין יחויב בתשלום מלא, וכן שעל כל איחור בתשלום המזמין יחויב בקנס של 10% לכל חודש מעלות ההזמנה.

לאור זאת תבע בעל חברת המשחקים את דמי הביטול המקוריים בסך 3,500 שקלים ואת הקנס הנוסף לכל חודש שהצטבר ל-7,700 שקלים עד מועד התביעה.

ראשית קבע בית הדין כי למרות הנהלים החוזה שנחתם על ידי הרכזת החברתית תקף ומנהלת המוסד החינוכי איננה יכולה להתנער ממנו. הדיינים ציינו כי מאחר שהנוהג המקובל הוא להסתפק בחתימת הרכזת החברתית, הנוהג מחייב, כפי שכתב הרמב"ם, "וזה עיקר גדול בכל דברי משא ומתן הולכין אחר לשון בני אדם באותו המקום ואחר המנהג".

בנוסף קבע בית הדין כי חברת המשחקים לא היתה יכולה לדעת, לפי מה שנאמר לה על ידי נציגי המוסד החינוכי, כי הטאבלטים ייפסלו ולא יוכלו לשמש את התלמידים, וזאת מאחר שהתנאים לא הוצגו בבירור.

לגבי הקנסות שנתבעו ציינו הדיינים כי באופן עקרוני התחייבות לשלם קנס ביטול בגובה סביר היא התחייבות תקפה, ואין בכך משום "אסמכתא", וזאת בניגוד למצב שבו הקנס מופרז ואז לא תהיה חובה לשלמו במלואו.

"בנדון דידן נראה שהסכום אינו מופרז, אלא הוא משקף את ההוצאות שהתובעת עשויה להוציא כאשר נכנסים לישורת האחרונה לפני הפעילות. וכן הפסד אפשרי של פעילויות אחרות שהתובעת עשויה הייתה להוציא לפועל אילולי הייתה עסוקה בפעילות שהנתבעת הזמינה", קבעו הדיינים בנוגע לדמי הביטול המקוריים בסך 3,500 שקלים.

אולם, בנוגע לקנס הנוסף על הפיגור, שהצטבר לטענת בעל חברת המשחקים לסך של 7,700 שקלים, קבעו הדיינים כי המוסד החינוכי אינו חייב לשלמו, משום שלאור אופן חישובו מדובר בריבית לפחות לחלק משיטות הפוסקים.

לנוכח התנהלות המוסד החינוכי והתנערותו מחובת התשלום נקבע כי עליו יהיה לשאת גם בתשלום האגרה ששילם בעל חברת המשחקים לבית הדין, ובסך הכל הוא חויב בסך של 3,700 שקלים.

פסק הדין ניתן על ידי אב בית הדין הרב אביעד תפוחי והדיינים הרב נאור אבוחצירה והרב אוריאל פרץפורסם במקור

כתיבת תגובה