פסק דין: לא ניתן לבטל "צו הורות"

שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב דחו בקשה של אם ביולוגית לבטל "צו הורות" שעל פיו בת זוגה לשעבר מוגדרת גם היא כהורה של בתה.

הבקשה הוגשה לאחר שבין בנות הזוג לשעבר נוצר קרע, ובעקבותיו ביקשה האם הביולוגית לנתק את הקשר בין הבת ובין בת הזוג, אך בית המשפט למשפחה דחה את הבקשה.

האם הביולוגית לא אמרה נואש וערערה על הפסיקה לבית המשפט המחוזי, אולם שלושת שופטי המחוזי דחו את הערעור פה אחד וקבעו כי צו הורות איננו ניתן לביטול, וזאת אפילו במידה שהיתה מושגת הסכמה בין ההורה הביולוגי וההורה שכלפיו ניתן הצו.

"מתן אפשרות לבטל הורות במקרה כמו מקרה דנן, הופך את ההורות מכוח הצו להורות 'פריכה' ומעמיד אותה כהורות נחותה לעומת הורות טבעית. ברגע שההורה שקיבל את צו ההורות הוא מעין 'הורה על תנאי' שמעמדו נחות יותר מההורה הביולוגי, הדבר עשוי להביא לפגיעה קשה בילדים", ציין השופט נתפתלי שילה שכתב את חוות הדעת העיקרית.

לדבריו, "מתן אפשרות לביטול צו הורות, שעה שהורה שקיבל צו על פי בקשתו נוטש את ילדיו וגורם לכך שדמותו תתפוגג אצלם או שהוא מתחיל להתייחס אליהם באופן אחר משהורה מתייחס לצאצאו הביולוגי, עלולה להגביר תופעה זו שמשמעותה פגיעה אנושה בזכות הקטינים לקשר עם שני הוריהם".

"גם כשקיימת הסכמה בין הורים לביטול צו הורות, לא ניתן להעניק משקל כלשהו להסכמה זו, היות שהדבר פוגע מהותית בזכויות הקטינים", חידד השופט, "הדבר אף עשוי להפוך את זכות ההורות למטבע עובר לסוחר במו"מ לקראת פרידה, כאשר בתמורה להטבה רכושית, יוסכם על ביטול צו ההורות. על שני ההורים לדעת כי בקשתם לקבל צו הורות אינה מעשה הפיך ולאחר שהצו ניתן, לא יוכל אף אחד מההורים להשתחרר מחובותיו ההוריות אף אם הוא ניתק כל קשר עם ילדיו. זוגיות לחוד ויחסי הורים וילדים לחוד".

"והדברים קל וחומר: כשם שהורה שהביא לעולם ילד כתוצאה מיחסי אישות מזדמנים שעה שהוא כלל לא רצה ולא התכוון להביא ילד לעולם מחויב בכל החיובים כלפי הילד, קל וחומר כשמדובר בזוג שפעל יחד במשותף בכוונה ברורה להביא צאצא משותף והסכים ששניהם יהיו הורים במעמד שווה. בעניינינו, האימהות רכשו במשותף מנות זרע, חתמו על בקשות למתן צו הורות ביחס לשני קטינים, גידלו אותם יחדיו והסכימו ששתיהן ישמשו כאימהות לכל דבר ועניין, ללא קשר למטען הגנטי של הילדים. לפיכך, משתוכניתן מומשה וניתן לא' צו הורות כלפי ה', לא ניתן לבטל את ההורות, במיוחד שעה שה' רואה בא' אמא לכל דבר ועניין והיא נמצאת עמה בקשר רציף וחם", קבע השופט שילה.


פורסם במקור

כתיבת תגובה