פרסום ראשון | תלונה ליועמ"ש לפתיחה בחקירה בחשד לפעילות עבריינית של עמותת 'אל אקצא' מהתנועה האסלאמית

עמותת 'אל אקצא' שבראשה עומד סגן יו"ר התנועה האסלאמית השייח' צפוות פריג', לשמירה על ההקדשים והאתרים הקדושים לאסלאם מייסודה של התנועה האסלאמית, בקמפיין תרומת כספים לעברייני בנייה במזרח ירושלים, תושבי בית צפאפא – סיפור אשר נחשף לראשונה בתכניתו של בועז גולן.

כעת, באופן פומבי בדף הפייסבוק, הודיעה העמותה על גיוס מוצלח ראשוני של 50 אלף שקלים שכבר הועברו לאותם עברייני בנייה כדי שישלמו את הקנסות.

כזכור, בחוק העונשין סעיף 252 נכתב כי, "הפותח, בכל דרך של פרסום, פעולת התרמה למען תשלומם של קנס, הוצאות או פיצוי שפסק בית משפט בפלילים, או נותן פרסום להתרמה כזאת, דינו מאסר ששה חדשים". כמו כן בסעיף 252 א. נכתב כי "לא ישלם תאגיד, במישרין או בעקיפין, קנס שהוטל על זולתו, ולא ישלם מעביד קנס שהוטל על עובדו, העובר על הוראה מהוראות סעיף קטן זה, דינו מאסר שנה אחת".

לכאורה, עולה כי פעילות העמותה בקמפיין גיוס כספים אלו עולה כדי עבירה פליליתו בהתאם לכך הגישה היום (חמישי), תנועת 'אם תרצו' תלונה במשטרה. יו"ר ארגון לך ירושלים, מאור צמח: "התנועה האסלמית פוגעת בריבונות ישראל בירושלים. בניגוד לחוק, ראשי התנועה מנהלים קמפיין לגיוס תרומות למימון קנסות של עברייני בנייה בירושלים, המהווה תמריץ לעבריינים ומשנה את מאזן שיקולי ההרתעה לרעה".

יו"ר תנועת אם תרצו, מתן פלג: "לא ניתן להפוך את ירושלים לבירת הפשע של ישראל. המשטרה חייבת לעצור את הזרמת הכספים נגד החוק. הפרסומים פומביים, העובדות ברורות. מצופה מגורמי אכיפת החוק לבצע את עבודתם. אני קורא לעמותת אל אקצא: הסירו את ידיכם מירושלים. היא לא הייתה שלכם והיא לעולם לא תהיה שלכם".פורסם במקור

כתיבת תגובה