פרשת NSO: חיזוק רשויות השלטון ומערכת המשפט הן הפתרון – לא הבעיה

בכל הקשור לחדירה וחיפוש דיגיטלי במחשבים ובטלפונים ניידים, עד היום היו אלה השופטים בבתי המשפט השונים, שעליהם הוטלה המלאכה לאזן בין הזכות לפרטיות לבין מתן זכות לחיפוש דיגיטלי – במטרה לשמור על ערכים מוגנים אחרים, כמו שלטון החוק. ההתקדמות הטכנולוגית מחייבת גם חקיקה עדכנית ומהירה, וראוי שפרשת השימוש בתכנת פגסוס על ידי המשטרה תהיה זרז משמעותי לחקיקה כזו



פורסם במקור

כתיבת תגובה