פשרה בייצוגית נגד ג'יימס ריצ'רדסון: טסים לחו"ל? מגיעה לכם מתנה

טסים לחו"ל? מגיעה לכם מתנה. במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית, חברת ג'יימס ריצ'רדסון, המפעילה חנויות בדיוטי פרי בנתב"ג, מחלקת לכל נוסע שקונה מוצר בחנויות, ללא התניה של סכום מינימלי לקנייה, מתנה לבחירתו. היצע המתנות כולל בשמים, שוקולדים, משקאות או מוצרי קוסמטיקה, והוא מתחלף.

למי צריך להגיד תודה? לתובעת שהגישה תביעה ייצוגית נגד החברה, בטענה כי בהמרת מט"ח שאינו דולרי למי שמשלם במזומן, החברה אינה מיידעת כהלכה את הנוסעים על תחשיב ההמרה לשקלים.

הצדדים הופנו לגישור שנמשך שנים, ובמסגרת הסדר הפשרה שאושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב על-ידי השופט חאלד כבוב, נקבע כי הנוסעים שיוצאים מישראל יוכלו לבחור מתנה כאמור.

היקף המתנות שיחולקו יעמוד על שווי של 1.38 מיליון אירו (במחירי צרכן). בנוסף, ג'יימס ריצ'רדסון תעביר סכום של 550 אלף אירו לקרן התובענות הייצוגיות במטרה לחלק את הסכום בין עמותות, כך שהסכום הכולל לפיצוי הצרכנים עומד על 1.93 מיליון אירו.

עוד נקבע כי התובעת הייצוגית תקבל תמורה של 90 אלף אירו, וכי לבאי-כוחה ישולם שכר-טרחה של 380 אלף אירו. בשורה התחתונה, העובדה שהצרכנים לא יודעו על אופן ההמרה תעלה לג'יימס ריצ'דרסון 2.4 מיליון אירו. 

בית המשפט יאפשר לחברה לחלק את הפיצוי יחולק לארבעה תשלומים לאור מצבה בעקבות משבר הקורונה והצניחה בפעילות התעופה. עוד נקבע כי המוצרים שיוצעו כמתנה לא יוצגו במסגרת של "הטבה או מבצע", ומחירם של המוצרים לא יעלה על מחירם לפני תחילת תקופת מתן הפיצוי.

כדי לעמוד במכסה, הוקצב פרק זמן של 24 חודשים לחלוקת המתנות. יצוין כי מבחינת החברה, המטרה היא לחלק מתנות בעלות ערך כספי בכדי לסיים את המכסה שנקבעה במסגרת ההסדר.

עוד נקבע כי מידע על שיטת ההמרה יופיע על הצגים הדיגיטליים בקופות ובתקנון שיופיע באתר ג'יימס ריצ'רדסון, כאשר לנוסעים המשלמים במזומן במטבע שאינו דולרי, תחולק גלויה המפרטת את תחשיב ההמרה.

איך מקבלים את המתנות? חנות הדיוטי פרי הגדולה של ג'יימס ריצ'רדסון בנתב"ג עדיין סגורה. בשעה שתנועת הנוסעים לא מגיעה לממדים של לפני הקורונה – החנות לא צפויה להיפתח בקרוב (לשם המחשה היום, 18 באפריל, יחלפו בנתב"ג כ-14 אלף נוסעים, מספר שמשקף עלייה יחסית לימים האחרונים אולם עדיין רחוק מימי השגרה). לרשות הנוסעים עומדות שתי חנויות קטנות בשרוולים שבנתב"ג, שם עליהם לבצע קנייה בכל סכום ולבחור את אחת המתנות שמוצעות בחנות. 

נציין כי בגלל שיש רק כרגע רק שתי חנויות של ג'יימס ריצ'רדסון שפתוחות בנתב"ג, נוסעים מספרים על תורי ענק, וחלקם גם לא מספיקים לאסוף את המתנה שלהם לפני העלייה למטוס. 

התובעת המייצגת טענה בבקשה שהוגשה כי צרכנים המשלמים במטבע חוץ שאינו דולר, "משלמים באופן סמוי וללא ידיעתם עמלת המרה בגובה של כ-5% עבור המוצר אותו הם רוכשים. המשיבה (ג'יימס ריצ'רדסון, מר"ח) מחשבת את מחיר המוצר בדולר, תוך שהיא מבצעת המרות מיותרות לפי שערי קנייה ומכירה, באופן שפועל לרעת הלקוח ומעשיר את קופתה. זאת, מבלי שהלקוח מודע לאופן ההמרה ולאי-הכדאיות שבתשלום באמצעות מטבע חוץ שאינו דולר ולכך שכספו שווה פחות אצל המשיבה".

בתגובה לטענה השיבה ג'יימס ריצ'דרסון כי "בכל הנוגע להמרת מטבע חוץ שאינו דולר, לא חלה על המשיבה כל מגבלה חוקית, והיא רשאית לגבות כל תשלום שהוא עבור פעולת ההמרה בין מטבעות, בין אם על דרך של גביית עמלה, שימוש בשער חליפין (יציג, מכירה או קנייה) או בכל דרך אחרת שהיא מוצאת לנכון – בהתאם לשיקוליה העסקיים. על אף שאין עליה כל מגבלה, המשיבה בחרה שהתשלום באמצעות מטבע חוץ יומר למטבע הנקוב בהתאם לסטנדרט חיצוני אובייקטיבי – שערי המכירה והקנייה של בנק לאומי. על-ידי שימוש בשערי המרה השקולים לביצוע אותה המרה בבנקים השונים או בדוכני ההמרה, המשיבה אדישה מבחינה כלכלית לבחירתם של אלה מלקוחותיה המעוניינים מטעמיהם לשלם במטבע חוץ שאינו מטבע המחיר הנקוב".

בהודעה שהועלתה באתר של ג'יימס ריצ'רדסון צוין כי החברה "מקבלת בקופות בחנויות הדיוטי פרי את רוב סוגי המטבעות הזרים, ושער ההמרה מוצג באופן קבוע מעל הקופות. יש להבהיר כי תשלום בדולר מחושב לפי שער יציג, ותשלום בכרטיסי אשראי מחושב לפי הסדרים בין חברות האשראי והלקוחות. הוגשה תביעה ייצוגית נגד ריצ'רדסון בעניין ספציפי, המתייחס אך ורק לאופן ההמרה במקרה של תשלום מזומן במטבע זר שאיננו דולר. גם במקרה הספציפי של תשלום במטבע זר שאיננו דולר, נקבע בפסק דין של בית המשפט העליון בעניין זה כי אופן ההמרה עומד בדרישות החוק.

"בהסדר פשרה בין הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין של בית המשפט המחוזי, נקבע כי לאופן הצגת הפירוט על דרך ההמרה, יתווסף, בנוסף לדרכי הפירוט הקיימות (בתקנון החברה שבאתר, בשלטים מעל הקופות ובקבלה), אמצעי יידוע נוסף: יינתן פלאייר המפרט את דרך החישוב למי שמבקש לשלם במטבע חוץ שאיננו דולר. כמו כן, הוחלט כי ריצ'רדסון תפצה את ציבור הלקוחות הרוכשים בחנויות הדיוטי פרי שלה בנתב"ג. הפיצוי ברובו הוא בדרך של מתן מתנות לכל לקוח המבצע רכישה בחנויות של ריצ'רדסון בכל יציאה מן הארץ, ממגוון מסוים מהמוצרים הנמכרים בחנויות אלה".פורסם במקור

כתיבת תגובה