פתיחה חלקית של דיוני בתי המשפט לענייני משפחה לציבור הרחב

נושאים כמו אימוץ, גירושים, משמורת וצוואות שמגיעים לבתי משפט הם רגישים ביותר ומתנהלים באווירה מתוחה. לא פעם שופטים שמכריעים בסוגיות אלו הופכים קורבן של אחד הצדדים ומוצגים באור שלילי ביותר. המהלך לפתיחת חלק מהדיונים יאפשר, בין השאר, לראות באמת מה קורה בתוך בית המשפט.

לשם גיבוש עמדתה בנושא מינתה אתמול חיות צוות בראשות שופט בית המשפט העליון (בפועל) שאול שוחט. הצוות יבחן את נושא פומביות הדיון בבית המשפט למשפחה ואת השינויים הנדרשים בחוק. במכתב ששיגרה אתמול לנשיאי בתי המשפט למשפחה הציעה חיות גם "מהלכים יישומיים להגדלת היקף פרסום פסקי הדין". כידוע, פסקי דין בנושאי משפחה הם חסויים וידועים רק לצדדים. יוזמת חיות מגיעה כאמור בין השאר בשל צורך שהגדירה כ"הגברת השקיפות והפרכת תפיסות שגויות ביחס להליכים המתנהלים בבתי משפט אלה".

תחקיר "ידיעות אחרונות" בשנה שעברה חשף תמונה עגומה אודות המתרחש בבתי משפט למשפחה: טענות על התעמרות שופטים, מינוי שופטים "נעדרי חמלה", מתן פסקי דין לא צודקים והתעלמות מניכור הורי. לעומת זאת, השופטים טוענים שהם פועלים בסביבה קשה מצד המתדיינים, בשל רגישות התיקים והשפעתם על חיי המשפחה, ומרגישים שמתנכלים להם ומבוצע בהם שיימינג. לדעתם, בשל הדלתיים הסגורות הסיפורים המגיעים לידיעת הציבור מוצגים באופן חד-צדדי ופוגעים בהם.

לפני פחות מחצי שנה התייחסה חיות לקשיים של השופטים בבתי משפט למשפחה: "השפיטה בעניינים אלה היא מהתפקידים המאתגרים, הקשים והחשובים ביותר במערכת בתי המשפט. לצד עומס העבודה היא כרוכה במשא רגשי כבד נוכח הסיטואציות המורכבות, ולעיתים קורעות הלב, שמובאות בפני בתי המשפט".

בפנייתה לנשיאים חשפה חיות שבמסגרת מפגש שקיימה לפני כארבעה חודשים, יום עיון עם כלל שופטי ורשמי בתי המשפט למשפחה ברחבי הארץ, "עלה הצורך בבחינה מחודשת של המדיניות לעניין קיום דיונים בדלתיים סגורות". גורם במערכת מסר ש"מרבית שופטי המשפחה היו בדעה שיש מקום לשנות את המצב החוקי, כך שברירת המחדל תהיה שדיוני בית המשפט למשפחה יהיו פתוחים לציבור".

"נחשפתי למצוקות שעמן אתם מתמודדים, בדקתי ומצאתי שכשליש מתוך סך ערעורי הפסילה של שופטים שהוגשו משנת 2020 כוונו כלפי שופטי ורשמי משפחה – זאת למרות שאתם מהווים כתשעה אחוזים בלבד ממצבת השופטים במערכת", אמרה חיות ביום העיון. "מדובר ביותר מ-300 ערעורים. כמה מתוכם נמצאו מוצדקים והתקבלו? שניים בלבד. מקריאת ערעורי הפסלות והתלונות עולה תמונה ברורה של דיונים המתנהלים באווירה טעונה ומתוחה. כמו כן, ניתן ללמוד מקריאת הערעורים והתלונות על הצורך שלכם להכיל לא פעם התבטאויות בוטות, השמצות אישיות, האשמות משוללות בסיס ולעתים אף איומים מצד בעלי הדין, ולעיתים, למרבה הצער, גם מצד באי כוחם".


פורסם במקור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.