צדק מאוחר: ניצולי שואה יוכלו ליהנות מכפל קצבאות ותמלוגים

ניצולי שואה | אילוסטרציה: shutterstock

קצבה שמקבלים ניצולי שואה מוועידת התביעות (“קצבת קרן סעיף 2”) לא תיכלל בחישוב הזכאות לקבלת תגמול מוגדל ולהטבות הניתנות בצידה לניצולים בעלי הכנסות נמוכות, כך קובע בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, במסגרת פסק דין שהתקבל שלשום בעקבות ערעור שהוגש על ידי הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.

הערעור הוגש בשמה של קטרינה הלפרין, ניצולת שואה בת 97, ששרדה את מחנה ההשמדה אושוויץ ועלתה לישראל בשנת 1964 עם בעלה, אף הוא ניצול שואה, אולם רק בשנים האחרונות זכתה לקבל לראשונה קצבה בסכום נמוך מוועידת התביעות, ללא התייחסות למצבה הרפואי והכלכלי.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

במהלך שנת 2020 פנתה קטרינה לסיוע המשפטי למיצוי זכויותיה, בין היתר להכרה במצבה הרפואי ולהגדלת הקצבה. עו”ד עידית פוגלר מהסיוע המשפטי הגישה בשמה בקשה לרשות לזכויות ניצולי שואה לתגמול מוגדל (הגדלת הקצבה) עבור קטרינה, אולם בקשתה נדחתה, עקב חישוב שנעשה ברשות לפיו הכנסתה החודשית כוללת את הקצבה שהיא מקבלת מוועידת התביעות. זאת, על אף שבתיקון לחוק ההטבות לניצולי שואה משנת 2018 נקבע כי קצבה חודשית מוועידת התביעות לפי חוק זה, לא תחשב כהכנסה לעניין תגמול ותגמול מוגדל.

בעקבות סירוב זה הגיש הסיוע המשפטי ערר לבית משפט השלום בשמה של קטרינה בה נטען כי הרשות לזכויות ניצולי שואה לא אפשרה לקטרינה וכמוה לניצולים אחרים לממש את זכויותיהם לתגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל ולקבל הטבות והקלות נוספות כפי שקבע המחוקק. בית משפט השלום דחה את הערר, אולם עו”ד שרי ורדי, הממונה הארצית על תחום ניצולי שואה בסיוע המשפטי ועורכת הדין עידית פוגלר הגישו ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, וכאמור בתחילת השבוע קיבל הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בתל אביב את הערעור, וקבע כי התחשיב שערכה הרשות לזכויות ניצולי שואה, מנוגד ללשון החוק.

“…העובדה שהרשות מביאה בחשבון בשלב השני של התחשיב את הסך של קצבת קרן סעיף  2 בתוך התגמול העיקרי מנוגדת למספר סעיפים ברורים בחוק ההטבות…” (ההדגשה במקור). “יתר על כן, כאשר היא (הרשות) לוקחת בחשבון בתחשיב “התגמול העיקרי” את קרן סעיף 2, היא מונעת מאותו קומץ ניצולי שואה ליהנות מכפל הקצבאות אשר המחוקק רצה לאפשר להם, כפי שהובא לעיל בדברי ההסבר ובדברים שהושמעו בוועדת העבודה והרווחה. למעשה בכך היא מקבעת את זכאותם לקצבה אחת בלבד, קצבה בגובה קצבת האוצר, ולא לכך התכוון המחוקק….”, נכתב בפסק הדין.

Inner article

עוד נכתב, כי “לעניין זה אין אלא להפנות למחוקק, שאמר דברו במפורש כי ניצולי שואה אלה הם בגדר הניצולים, שעברו את המאורעות הקשים ביותר (דוגמת המערערת שהייתה גם  בגטו וגם במחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו) וזכו לקבל קצבה רק בשנות חייהם המאוחרות ביותר (משנות ה- 90 של המאה הקודמת ואילך) 50 שנה לאחר סיום המלחמה. זאת לעומת  ניצולי השואה, שהגיעו לישראל לפני 1953 או שהספיקו להגיש תביעה לפני שנת 1969 לגרמניה או למדינות אחרות וקיבלו קצבה ותגמולים כל אותן 50 שנה. מדובר בקבוצת ניצולים קטנה מהמעגל הראשון, ששרדו עד לשנת 2014 והמחוקק החליט לעשות עמם צדק בשנות חייהם האחרונות ולאפשר להם, אם הם נזקקים,  לקבל את הקצבה מחו”ל בנוסף לתגמול המוגדל ממדינת ישראל. זו אינה פגיעה בשוויון, אלא שמירה על השוויון ועשיית צדק, גם אם מאוחר, לאותם ניצולים. המחוקק הביא בחשבון את התקציב הנדרש, כפי שהדבר  עולה במפורש מפרוטוקול ועדת העבודה והרווחה בדיון לתיקון 8 ואין ספק שתיקון 1 1, שחוקק במסגרת חוק התקציב, בוודאי שגם הוא הביא בחשבון עלויות תקציביות….”.

עו”ד שרי ורדי, ממונה ארצית ניצולי שואה ולוחמים בנאצים בסיוע המשפטי במשרד המשפטים: “מדובר בפסק דין תקדימי ומשמעותי ביותר עבור ניצולי שואה רבים המקבלים קצבה מקרן סעיף 2, שעד עתה חושבה כחלק מהכנסתם לצורך בדיקת זכאות לתגמול מוגדל. פסק הדין מבטיח כי התיקון לחוק ימומש באופן שהכנסה זו לא תיכלל בחישוב הזכאות, ואנו כמובן מברכים על כך, ואף קוראים לניצולי שואה או בני משפחותיהם שמעוניינים בסיוע משפטי דומה לפנות אלינו ונשמח לסייע ככל הניתן”.


פורסם במקור

כתיבת תגובה