צחי אילוז טוען: ההתאחדות פעלה בניגון לתקנון

אחמד מוררהצחי אילוז (אחמד מוררה)

האם ההתאחדות לכדורגל לא פעלה לאכיפת פסק בורר ואפשרה לקבוצה לפתוח את העונה למרות שיש לה חוב כלפי מאמן – בניגוד לתקנון? מאמן הכדורגל צחי אילוז טוען כי בית"ר נס טוברוק לא שילמה לו פיצויים שנקבעו על ידי בורר, אך הקבוצה גם לא הועמדה לדין וההתאחדות לא מנעה ממנה להמשיך ולפעול כרגיל. בהתאחדות הודפים את הטענות.

הסיפור החל ב-31 במרץ 2021, לפני כשנה, כאשר ניתן פסק בורר שהכריע לטובת צחי אילוז בתיק נגד בית"ר נס טוברוק, כך שהמאמן היה אמור לקבל פיצויים של 90 אלף ש"ח. אלא שאילוז לא קיבל את הכסף וההתאחדות לא אכפה את פסק הבורר, כך לטענתו.

באותה התקופה, בית"ר טוברוק הייתה בצרות. בינואר רשם העמותות הגישה בקשה לפירוק הגוף המנהל של הקבוצה, אך עדיין לא הוצא לה צו פירוק, ובחלוף כחמישה חודשים מונתה עו"ד ליזה חדש לטפל בבעיות של הקבוצה. בעקבות זאת, פנה עו"ד אוהד כהן שמייצג את צחי אילוז להתאחדות וביקש כי זו תפעל על מנת לקיים את פסק הבורר, אחרת יש למנוע את הרישום של הקבוצה לעונת 2021/22. "בהגדרה המשפטית הקבוצה עדיין לא הייתה בפירוק. במקרה שכזה, הם חייבים לשלם את החוב, אחרת לא יוכלו לפתוח את העונה", כך טען.

אורן בן חקוןצחי אילוז (אורן בן חקון)

עו"ד אוהד כהן, פנה להתאחדות כמה פעמים כדי למנוע מהקבוצה לפתוח את העונה. לדבריו, "בתאריך 10.5.2021 הוגשה להתאחדות תלונה ראשונה לעניין אי קיום פסק הבורר. בתאריך 8.6.2021 ביקשתי להפעיל את הסנקציה למניעת רישום המועדון החייב לעונה החדשה. בתאריך 16.6.2021 ביקשתי שוב מניעת רישום. בתאריך 23.6.2021 הגשתי שוב מניעת רישום. בתאריך 11.8.2021 יצרתי קשר טלפוני ונמסר שלמרות כל בקשותיי, הוסרה הגבלת הרישום על המועדון החייב".

לטענתו, לאחר שפנה להתאחדות על מנת לקבל הסברים מדוע הקבוצה תוכל לפתוח את העונה, עו"ד אוהד כהן קיבל את התשובה הבאה מעו"ד אמיר נבון: "מכיוון שלעמותה מונתה בעלת תפקיד ומכיוון שאין ביכולתה של בעלת התפקיד לשלם חובות עבר ולנוכח העובדה שאני סברתי שלחוב יש סממנים של חוב עבר (פסק הבורר ניתן לפני ההליכים שנפתחו לעמותה) מעורבים עם הוצאה שוטפת (בגלל דרישות ההתאחדות) – סוכם כי הקבוצה תוכל להירשם, אבל כנגד זה יוכל הנושה לטעון כי החוב הוא במעמד של הוצאות הליך או קודם ליתר חובות העמותה".

פרטיעו"ד אוהד כהן (פרטי)

בעקבות זאת, בחודש אוגוסט עו"ד אוהד כהן שלח להתאחדות מכתב נוסף, שלא קיבל מענה עד עתה, בו הוא הדגיש: "בעלת התפקיד הינה משקיפה בלבד, אשר תפקידה להמשיך את הפעלת הקבוצה לתקופה הבאה. מינוי בעלת התפקיד נוצר בעקבות בקשה לפירוק שהוגשה בתאריך 10.8.2020 בשל נימוקים שאינם קשורים לחדלות פירעון, אלא מכורח עילות בקשר לפעולות המועדון החייב אשר מתנהל בניגוד לחוק".

לטענתו, עו"ד אוהד כהן פנה שוב ושוב לבעלי התפקידים בהתאחדות, כולל התובע עו"ד ניר רשף והיועץ המשפטי עו"ד עמית פינס, בדרישה כי אלה יפעלו נגד הקבוצה, אך לא ניתנה שום סנקציה, הקבוצה לא הוענשה והיא אפילו לא הועמדה לדין בגין אי קיום החלטת מוסד שיפוטי, כפי שנהוג לעשות.

חגי מיכאליעו"ד ניר רשף (חגי מיכאלי)

בסוף ינואר 2022 ניתן צו הפירוק, הקבוצה החליפה "גוף מנהל" לעמותה אחרת, באישור ההתאחדות – וצחי אילוז עדיין לא קיבל את הפיצויים שנקבעו לו, זאת משום שההתאחדות לכאורה לא פעלה נגד בית"ר טוברוק ולא דאגה שהמועדון ימלא את פסק הבורר. בעקבות זאת, ייתכן כי צחי אילוז לא יזכה לקבל את הפיצוי המגיע לו.

בהתאחדות לכדורגל טוענים כי במהלך שנת המשחקים הקודמת מונתה לבית"ר טוברוק משקיפה במסגרת הליך חדלות פירעון בבית המשפט המחוזי מרכז. אומנם צו הפירוק הסופי ניתן בינואר 2022, אבל ההליך החל הרבה קודם וניתנו במסגרתו צווים זמניים והמועד הקובע הוא מועד פתיחת ההליך.

כמו כן, בהתאחדות הסבירו כי על פי דיני חדלות הפירעון, לא ניתן במסגרת ניהול על הליך חדלות פירעון בו מונה בעל תפקיד לשלם חובות עבר וגם לא להטיל סנקציות משמעתיות בגין אי תשלומם, לרבות פסקי בוררות. לפיכך, המשקיפה דרשה את הסרת מגבלת הרישום וטענה שאין להתנות הרישום בתשלום חוב עבר הנובע מפסק בוררות, על מנת שלא לפגוע בהליך ועל מנת לאפשר מכירת הקבוצה לצד שלישי וקבלת תמורה שתאפשר תשלום לכלל נושיה – ולא רק לאחד מהם המחזיק בפסק בוררות שאינו מקנה לו כל עדיפות ועל ידי כך לבצע העדפת נושים אסורה.

שחר גרוסשחקני בית"ר טוברוק (שחר גרוס)

בהתאחדות אף טענו כי לאחר דין ודברים עם המשקיפה ולנוכח הוראות הדין, סוכם כי לשחקן תשמר הזכות לטעון כי מדובר בהוצאות הליך. ההחלטה הייתה החלטה מושכלת מתוך ראיה כוללת של הוראות הדין וכל האינטרסים המוטלים על הכף, ולא הייתה כל התרשלות מטעם ההתאחדות. תשלום לנושה אחד מבין כל נושי העמותה שקול להעדפת נושים אסורה ולא ניתן היה לשלם לשחקן את מלוא חובו.

גורמים בהתאחדות שבו והדגישו כי עצם קיומו של פסק בורר או פסק דין לא מקנה לנושה עדיפות על פני נושים אחרים, כאשר לטענתם איסור העדפת הנושים חל גם במישרין וגם בעקיפין – על ידי הטלת סנקציות משמעתיות או מגבלות רישומיות על הקבוצה, המותנים בתשלום.

צחי אילוז אמר: “הייתה הפסקת רישום לקבוצה וההתאחדות העלימו אותה בטענה זו או אחרת שלא תופסת מבחינה משפטית. מה פתאום הם מעלימים את הפסקת הרישום של הקבוצה? באיזו רשות? איך הגוף שאני שילמתי לו כסף כדי שישמור עליי ויגבה את פסק הבוררות עושה קומבינה ומעלים את פסקת הרישום? בזמן שליזה חדש מכרה את הקבוצה, עו”ד עמית פינס הבטיח לדאוג שלא תתבצע המכירה בלי שתשלם את פסק הבורר, אבל גם זה לא קרה וגם את זה העלימו”.

אוהדי בני יהודה מחכים מחוץ לאצטדיון


פורסם במקור

כתיבת תגובה