קיסטון ריט – 23 מיליון שקלים הכנסות ברבעון

שווי הנכסים המנוהלים של החברה נכון ליום 30.6.21 עומד על כ- 660 מיליון ₪; ההון העצמי של החברה עומד על כ- 610 מיליון ₪; לרשות החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ- 86 מיליון ₪.

נבות בר, מנכ"ל קיסטון ריט: "תחום התשתיות מייצר הזדמנויות השקעה בטוחות ומניבות לטווח ארוך שעד היום היו שמורות למספר מצומצם יחסית של גופים. הרפורמה שמובילים משרד האוצר והרשות לני"ע להקמת קרנות ריט כדוגמת קיסטון תאפשר למעגל חדש של משקיעים להכנס לתחום. מאז הקמתה של קיסטון ריט לפני כשנתיים השלמנו השקעות בנכסי תשתית מניבים בהיקף של כ-630 מיליון ₪ ואנו רושמים במחצית הראשונה לשנת 2021 תשואה על ההון של 3% במונחים חצי שנתיים. תזרים המזומנים השוטף של החברה במחצית 2021 עומד על כ- 16 מיליון ₪. כחלק מהאסטרטגיה העסקית של הקרן סימנו לעצמנו כיעד להמשיך ולהתמקד באיתור השקעות בתחום התשתיות שיניבו למשקיעים תשואה על ההון העצמי בטווח של בין חד ספרתי גבוהה לדו ספרתי".

קרן ההשקעות Keystone של נבות בר, רוני בירם וגיל דויטש, שהונפקה בבורסה בת"א ביוני 2021, מפרסמת היום (יום שלישי 31 באוגוסט 2021) את תוצאותיה למחצית הראשונה לשנת 2021 ורושמת גידול משמעותי בנכסיה, בהון, בהכנסות, ברווח ובתזרים המזומנים.


הכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת 2021 הכוללות בעיקרן הכנסות מדיבידנד הסתכמו לסך של כ- 23.2 מיליון ₪, סכום הגבוה יותר מכל שנת 2020, אז נבעו בעיקרן מעליה בשווי הוגן. ההכנסות ברבעון השני לשנת 2021 הסתכמו לסך של כ- 13.6 מיליון ₪ ונובעות ברובן מדיבידנד שהתקבל. 


הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה לשנת 2021 לסך של כ-13.9 מיליון ₪, לעומת הפסד בסך של כ- 5.9 מיליון ₪. הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2021 הסתכם לסך של כ- 6.6 מיליון ₪ לעומת הפסד ברבעון המקביל אשתקד.


המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו לסך של כ- 15.5 מיליון ₪.


ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2021 הסתכם בכ – 610 מיליון ₪ וסך הנכסים של החברה הסתכם לסך של כ- 748 מיליון ₪ הכוללים כ- 655 מיליון ₪ השקעות והלוואות, וכ- 86 מיליון ₪ מזומנים ושווה מזומנים. 


אירועים משמעותיים בתקופת הדוח:


תקשורת – השלמת עסקה להשקעה בסינטוריון (25%) – מיזם לבנייה והפעלה של מערכת סיבים אופטיים (בין אירופה להודו דרך המזרח התיכון ומדינות המפרץ) בהיקף כולל של 8.5 מיליון דולר בהתאם ל-4 אבני דרך מוסכמות.


אנרגיה מתחדשת – רכישת מניות סאנפלאואר (45.01%)   שהינה בעלת 5 חוות רוח מניבות בפולין בהיקף של 50 MW ונדל"ן מניב בישראל ע"פ שווי חברה של 335 מיליון ₪. כחלק מרכישת המניות, התחייבה קיסטון להעברת הפעילויות בתחום האנרגיה המתחדשת לרבות הליוס לסאנפלאואר.


פסק דין בתביעה בספרד  – בעקבות פסק דין שהתקבל לאחרונה בספרד זכתה  סאנפלאואר בסך כולל של 47.3 מיליון יורו בתוספת הוצאות, כאשר חלקה של סאנפלאואר הינו 50% מסכום זה. לקיסטון התחייבות מוגבלת לתשלום תוספת תמורה בגין מניות סאנפלאואר עם ביצוע הגבייה בפועל.  

גיוס הון – החברה גייסה הון בהיקף של כ- 103 מיליון ₪ בהנפקות פרטיות ולאחר מכן ביצעה הנפקה ראשונה לציבור באמצעות גויס הון בהיקף של 120 מיליון ₪.

לגרף קיסטון ריט לחצו כאןפורסם במקור

כתיבת תגובה