קרב הירושה: ביה"מ פסק לטובת סאדיגורה

אאא

ניצחון נוסף לחסידות סאדיגורה בבני ברק, במאבק על נכסי החסידות בירושלים, כאשר בדיון שהתקיים ביום חמישי האחרון בבית המשפט, על טענת סאדיגורה, כי ישנו ניסיון השתלטות על דירה ששימשה את אדמו"רי החסידות לדורותיהם, בהגיעם לשהות בירושלים – פסק ביהמ"ש כי הדירה תוחזר לידי העמותה.

על פי הבקשה שהוגשה לבית המשפט ע"י חברי עמותת חסידות סאדיגורה, מדובר בדירה שממוקמת ברחוב שמואל הנביא 79 בירושלים.

הדירה המדוברת, הייתה בשימוש אדמו"רי החסידות בעת שהותם בירושלים, ולטענת סאדיגורה ישנם גורמים שמנסים להשתלט על הדירה.

חברי העמותה טענו לביהמ"ש, כי יש חשש מניסיון השתלטות על הדירה, וביקשו כי יינתן סעד שיקבע כי כל ההחלטות בנוגע לשימוש וחזקה בדירה, יתקבלו על ידי מוסדות העמותה, וכן שיוצא צו מניעה קבוע המונע עשיית שימוש וחזקה בדירה, בדרך שלא אושרה כדין על ידי מוסדות העמותה. כל זאת "במטרה למנוע השתלטות כלשהי על הנכס", כך לטענת סאדיגורה.

במהלך הדיון, נעשה ניסיון להגיע להסכמה בין הצדדים, כאשר המבקשים חברי העמותה מסאדיגורה, הסכימו להצעת הפשרה של ביהמ"ש, לפיה הרבנית ואשת האדמו"ר זצ"ל הגב' שרה פרידמן שתחי', תוכל להשתמש בדירה וכך גם בני המשפחה – באופן שוויוני, כשהמפתחות יהיו גם בחזקת אחד מנציגי העמותה. אלא שבאי כוחם של המשיבים לא הסכימו להצעת הפשרה.

בהחלטה שקיבלה השופטת אורנה סנדלר איתן, לאחר מספר שעות של דיונים וניסיונות להגיע להסכמות, נענתה השופטת לדרישת סאדיגורה, וכתבה, כי "יש מקום לשמר את מצבה של הדירה, עד אשר תתקבל הכרעה כדין על ידי מוסדות העמותה בנוגע למה שיעשה בדירה זו, כאשר על צד המשיבים וכל מי מטעמם להימנע מלתפוס חזקה בדירה ולעשות בה שימוש כל שהוא במישרין או בעקיפין וזאת עד שתינתן הכרעת בית המשפט המחוזי בירושלים".

בדבריה, אף התייחסה השופטת לחששותיהם של המבקשים חסידי סאדיגורה המצדיקים לדבריה את הוצאת הצו: "ראוי לציין כי המבקשים 1 ו-3 ערבים באופן אישי לחובות של העמותה ואף שעבדו את דירותיהם הפרטיות, להבטחת חובות אלה, ולפיכך יש למבקשים אלה אינטרס קנייני לגיטימי בשימור המצב הקיים בדירה באופן שלא יפגע בקניינה של העמותה".

עוד היא ציינה כי "יש ממש בחשש המבקשים כי המשיב 2 (הרב מרדכי פרידמן) ינסה לתפוס חזקה בדירה ולהכתיב מציאות בשטח כאילו הוא ממשיכו של האדמו"ר זצ"ל, וכי התקבל הרושם כי ישנו חשש ממשי שהמשיב ינצל את הכבוד אותו רוחשים המבקשים לכב' הרבנית הגב' שרה פרידמן על מנת למנוע מהם בפועל שימוש כל שהוא בדירה".

עוד החליטה השופטת לחייב את המשיב 2 בהוצאות משפט בסך 5000 ש"ח.פורסם במקור

כתיבת תגובה