רשות ני”ע: ”ענף הטכנולוגיה היווה 25% מסך שוק המניות בשנת 2020”

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, הציגה היום לשר האוצר, ישראל כץ ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, את דוח הפעילות השנתי לשנת 2020, לפיו "שנת 2020 הייתה שנת תפנית בשוק הישראלי. בשנה זו הצטרפו לשוק ההון הישראלי 26 חברות חדשות שגייסו הון לראשונה באמצעו הנפקות בבורסה. השווי הכולל של גיוסי ההון הראשוניים עמד על 4.5 מיליארד שקל. 19 מתוך 26 החברות שהצטרפו לבורסה, הן חברות טכנולוגיה שהנפיקו לראשונה. סכום הגיוס הכולל שלהן היווה למעלה ממחצית גיוס ההון הכולל בשנה זו, באמצעות הנפקה ראשונה. רק לפני כעשור ענף הטכנולוגיה היווה כ – 6% בלבד מסך שוק המניות, ובסוף שנת הדוח, נתח ענף זה היווה כ – 25% ועמד על 204 מיליארד שקל. נתונים אלה מעידים על כך שמאמצי הרשות לביסוס ולהרחבת שוק ההון הציבורי, בין היתר, באמצעות חיבור שוק ההון להיי טק, נושאים פירות ומבטאים אף הם את התפנית שחלה בשוק ההון בשנה האחרונה".

בדוח הוצגו עיקרי הפעילות שהובילה הרשות במהלך השנה, המתבססים על ארבעת היעדים שעומדים בבסיס התכנית האסטרטגית שגיבשה הרשות: שוק הון הוגן, ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי, הטמעת חדשנות דיגיטאלית והגברת התחרות בשוק ההון. אלו נועדו להביא למימוש החזון של הרשות, במרכזו שמירה על ציבור המשקיעים ומיצוי הפוטנציאל הטמון בשוק ההון עבור כלכלת ישראל ואזרחיה.

שר האוצר, ח"כ ישראל כ"ץ: "שוק ההון הישראלי התפתח משמעותית בשנה האחרונה. בשנת 2020 ראינו כמות הנפקות חסרת תקדים בישראל, בין היתר גם, הודות לשורת צעדים שהובלנו במטרה להשוות את סטנדרט ההנפקה בישראל לסטנדרט בינלאומי והפיכת השוק המקומי לאטרקטיבי עבור המשקיעים המקומיים והבינלאומיים כאחד. נמשיך לפעול כדי להמשיך ולאפשר את החשיפה של שוק ההון גם בזירה הבינלאומית מתוך הבנת הפוטנציאל שלו כמחולל צמיחה, וזרז משמעותי לצמיחת המשק כמקור אשראי מרכזי, שיאפשר לכל הציבור הישראלי ליהנות מהפירות ומההצלחה".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני: ״הקשר בין הרשות לניירות ערך לוועדת הכספים הוא קשר בריא מאוד, הלוואי היה כך בעוד הרבה רשויות. אני רואה במסלול הזה מסלול חיובי ואני מקווה שכך זה ימשך״.

גואטה הוסיפה כי "השנה האחרונה הדגישה ביתר שאת את תפקידם החשוב של שוקי ההון הציבוריים כשווקים ראשוניים למימון עסקים בתקופת המשבר. תקופת זו המחישה את הנחיצות בגיוון מקורות האשראי לענף ההיי-טק, שעד כה נסמך בעיקר על מקורות זרים. לראשונה, בשנה זו חברות הטכנולוגיה המקומיות ראו בשוק הישראלי, בית לגיוס הון וזאת בין היתר, באמצעות יצירת החיבור בין ה- Start Up Nation לבין שוק ההון. הצטרפות ענף ההיי-טק לשוק ההון הישראלי תורם לגיוון ענפי הפעילות הנסחרים בבורסה ולהרחבת שוק ההון הציבורי אשר מהווה יעד אסטרטגי עבורנו".

 הרשות ציינה כי "צעדי התגובה של הרשות לניירות ערך במשבר הקורונה עולים בקנה אחד עם צעדים דומים של רגולטורים פיננסיים במדינות מתקדמות אחרות. בין היתר, פעלה הרשות כדי להבטיח כי ציבור המשקיעים יקבל מידע מפורט, מדויק ובזמן אמת על אודות השפעות נגיף הקורונה על ידי פרסום הנחיות ברורות לחובות הדיווח ולתוכן המידע שעל התאגידים לדווח למשקיעים. הרשות הגבירה את הפיקוח אחר השפעות המשבר על יכולת עמידת התאגידים בפירעון התחייבויותיהם. בנוסף, הרשות סיפקה בתקופת המשבר מענה שוטף לקשיים ולבעיות שהתעוררו אצל התאגידים המדווחים, והעניקה ארכות לפרסום הדוחות הכספיים וכן הקלות והבהרות נוספות. במסגרת עבודת הפיקוח של הרשות על בעלי רישיון, פעלה הרשות מתחילתו של משבר הקורונה בעצימות גבוהה מול בעלי הרישיון כדי לזהות קשיים הקשורים למשבר ולטפל בהם".

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר פתחה 17 תיקי חקירה ובירור מנהלי (חמישה תיקים פליליים ו – 12 תיקים מנהליים). שלושה כתבי אישום הוגשו בשנת הדוח על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות, וכן הושלמו הליכי אכיפה אשר באו לידי ביטוי במספר פסקי דין משמעותיים, שעסקו בהונאה ובמרמה כלפי משקיעים, בהיקפים יוצאי דופן של עשרות ומאות מיליוני שקלים. בין אלו הכרעות הדין שהתקבלו בעניין ברמלי (קרן קלע) ובעניין טפירו ובירמן (קרן אור).

מחלקת אכיפה מנהלית טיפלה במהלך שנת 2020 ב – 19 תיקים מנהליים, וועדת האכיפה המנהלית פרסמה החלטות ב – 11 הסדרי אכיפה וכן בהליך אחד שנוהל באופן מלא. במסגרת אלה הוטלו על יחידים וחברות עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 4.5 מיליון שקל, ובנוסף הטילה הרשות על גופים מפוקחים עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 950,000 שקל.

הרשות נערכה בשנה האחרונה, להסדרת תחום הרישוי והפיקוח החדש (API), כחלק מהרפורמה הצרכנית המשמעותית ביותר במערכת הפיננסית בישראל שצפויה להתרחש בעשור הקרוב, במסגרת רפורמת שטרום. הרפורמה צפויה לשנות מן היסוד את דפוסי הצריכה של השירותים הפיננסים במסגרת הבנקאות הפתוחה, תחזיר את הכוח לצרכן, אשר ייהנה ממגוון שירותים פיננסיים מותאמים אישית.


פורסם במקור

כתיבת תגובה