“שיקולים אישיים, זרים ופסולים”: בית הדין ביטל העברת מנהל מחלקה במועצה אזורית מתפקידו

בית הדין לעבודה בבאר שבע הורה להשיב את איאד אבו סולב לתפקידו כמנהל מחלקת כוח אדם ומשאבי אנוש במועצה אזורית אל קסום, וקבע כי ההחלטה לניידו מתפקיד זה הייתה מונעת משיקולים אישיים, זרים ופסולים שהפעיל ראש המועצה סלאמה אלאטרש. בית הדין פסק לטובת אבו סולב פיצויים בגין התעמרות בעבודה על סך מאה אלף שקלים.

אבו סולב מונה למנהל מחלקת משאבי אנוש נעשתה בעת כהונתו של ראש המועצה הקודם, ג’אבר אבו כף. לאחר בחירתו של אלאטרש לתפקיד, פנה ליועמ”ש המועצה וביקש לקבל חוות דעת בנושא תקינות הליך מינויו, ובעקבות הגשת חוות דעת זו התקיים לו שימוע לפני פיטורין. בפועל המשיך אבו סולב בתפקידו והמועצה לא קיבלה החלטה כלשהי בנוגע לסוגיית עמידתו בתנאי הסף לתפקיד. כחודש וחצי לאחר מכן זומן לשימוע נוסף טרם ניוד מתפקיד בטענה לאי התאמה, ובעקבותיו הוחלט על החזרתו לתפקידו הקודם כמנהל
המחלקה לקידום נוער וביקור סדיר ברשות.

במהלך תקופת הקורונה הוצא אבו סולב לחל”ת, ובמהלך תקופת החל”ת זומן לשימוע נוסף לפני פיטורין, ובהמשך אף קיבל הודעה על סיום עבודתו במועצה שנחתמה באופן אישי על ידי ראש המועצה עצמו. בהמשך התקיימו בין הצדדים שורה של התדיינויות משפטיות במסגרת ניסיונות של הרשות להשעות את העובד, בין היתר בטענות בדבר איום על חיי ראש המועצה וגניבה – אולם בית הדין פסק פעם אחר פעם לטובת אבו סולב, תוך שהוא מונע את השעייתו, ואת פרסום המכרז לתפקיד מנהל משאבי האנוש ברשות – ופוסק לאורך ההליכים לזכות העובד ובא כוחו הוצאות משפט על סך למעלה מ-16 אלף שקלים.

במסגרת ההליך טען אבו סולב כי המקור להתנכלות כנגדו הוא פוליטי, לאור העובדה שתמך ביריביו של ראש הרשות במערכת הבחירות האחרונה, וכן סכסוך אישי בינו לבין אחיו של ראש הרשות, במסגרתו אף הגיש האח כנגדו תלונה בגין זיוף מסמך במשטרת ישראל. בנוסף טען כי ההתנכלות לו נגרמה בשל העובדה שלא יישר קו עם ראש הרשות בעניין מינוי עובדים מקורבים לכאורה, וכן העובדה שפנה למשרד הפנים בטענה כי מנכ”ל המועצה אינו עומד בתנאי הסף לכהונה בתפקידו.

יישוב בדואי בנגב (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)

יישוב בדואי בנגב (צילום: יונתן זינדל / פלאש 90)

הרשות מנגד, טענה כי אבו סולב עצמו לא עמד בתנאי הסף לאיוש תפקיד מנהל אגף משאבי אנוש, כי החלטת הניוד שלו הייתה נעוצה בשיקולים כלכליים, וכי אין כל סכסוך או יריבות פרטית בינו לבין ראש המועצה. הרשות אף הציגה בפני בית הדין את עמדת משרד הפנים, שטען אף הוא כי אין מקום להכיר בניסיון שצבר אבו סולב בתפקידיו הקודמים כניסיון העולה לכדי עמידה בתנאי הסף לתפקיד מנהל יחידת משאבי אנוש.

כעת, קבעה השופטת רחל גרוס קבעה כי חברי ועדת השימוע ברשות ידעו כי יש ממש בטענת התובע לעניין קיומם של שיקולים זרים שהפעיל ראש הרשות בעניינו של אבו סולב, אך היו כבולים, בין אם מפאת אדישות ובין אם בשל פחד, למהלך ולתוצאה אשר סומנה מראש – ניודו של התובע מתפקידו.

השופטת קבעה כי התהליך שהחל בבקשת ראש המועצה כי היועמ”ש (דאז) יבחן את סוגיית עמידת התובע בתנאי הסף, הלך והתעצם באופן חד צדדי והרסני, בין היתר, בשל העובדה כי אף אחד מהאורגנים בעלי יכולת ההשפעה בנתבעת לא נקטו בפעולה נמרצת כלשהי להפסקתו. חברי ועדת השימוע כלל לא התייחסו לטענה המרכזית של התובע בדבר התנכלות אישית ושיקולים זרים של ראש הרשות כלפיו, כך שנפל פגם מהותי ויסודי היורד לשורשו של ההליך והחלטת הניוד. בנסיבות אלה, בית הדין הורה על ביטול החלטת הניוד.

באשר לטענת המועצה לפיה לא ניתן להציב את אבו סולב חזרה בתפקידו כמנהל מחלקת כוח אדם ומשאבי אנוש, עקב אי עמידתו בתנאי הסף לתפקיד, בית הדין שוכנע כי חרף עמדת משרד הפנים והרשות, הוכיח אבו סולב כי בעת קיום ועדת הבחינה לתפקיד הוא ענה לתנאי הסף הנדרשים לתפקיד; ועל כן, אין מניעה כי יוחזר לתפקידו.

נוכח מסכת האירועים החמורה שהתגלתה בפני בית הדין, במסגרתה השתמש ראש המועצה שלא כדין בסמכותו השלטונית על מנת להעביר את התובע מתפקידו, תוך הפעלת שיקולים זרים ופסולים, פסק בית הדין לעבודה פיצויים בסכום של 100,000 שקלים לאבו סולב. לעניין זה, בית הדין הביא בחשבון, בין היתר, כי התנהלות ראש המועצה לא הייתה מתאפשרת ללא הסיוע של אורגנים בכירים נוספים במועצה, אשר עצמו עיניהם למתרחש, בין אם מחשש שיבולע גם להם ובין אם מאדישות למתרחש, כשבפועל התוצאה הייתה הפרה בוטה של החובה הבסיסית לנהוג בעניינו של העובד בתום לב ובהגינות. בנוסף נפסקו לטובת העובד 5,000 שקלים הוצאות משפט, ושכר טרחה על סך 20 אלף שקלים.

“אנו ערים גם שבהצבת התובע חזרה בתפקידו לנוכח מערכת היחסים בינו לבין ראש המועצה. עם זאת, לא מצאנו בטעם זה נימוק שלא להשיב את התובע לתפקידו. ראשית, התובע בכל מקרה ממשיך לעבוד כעובד המועצה, ועל פי החלטת הניוד משמש בה בתפקיד ניהולי אחר. שנית, קביעה כי לנוכח היחסים העכורים עם ראש המועצה אין מקום להשיב את התובע לתפקידו תעקר מתוכן את ההליך, שכן מטרתו העיקרית של התובע מתחילת הדרך הייתה השבתו לתפקידו”, כתבה השופטת בהחלטתה. “אנו תקווה, כי חרף הדברים הקשים שעלו מפסק הדין, התובע וראש המועצה, ישכילו להצליח לעבוד במשותף ולמלא את תפקידם הציבורי וכי האורגנים השונים בנתבעת יפעלו במשותף להצלחת כולם”.

יועמ”ש המועצה: “קביעות שגויות שלא מתוך שיקולים ענייניים, נערער על פסק הדין”

היועץ המשפטי של המועצה האזורית אל קסום, עו״ד דכוור עבדאללה, אמר שבכוונת המועצה לערער על פסק הדין. “אין כל עניין אישי בין ראש המועצה לתובע. תוך כדי ניהול ההליך המשפטי ראש המועצה הגיש תלונה כנגד השופטת רחל גרוס על אופן ניהול ההליך ובית הדין ככל הנראה העניש את ראש המועצה והמועצה וקבע קביעות שגויות שלא מתוך שיקולים ענייניים”.

עו”ד עבדאללה חזר על הטענה כי העובד התקבל לתפקיד מנהל מחלקת כוח אדם כשאר אינו עונה על תנאי הסף. “בית הדין פסק באופן הזוי ובניגוד לעמדת משרד הפנים שקבע באופן חד משמעי כי התובע אינו עונה על תנאי הסף ולטעמנו פסק הדין לא יחזיק מים בבית הדין הארצי ויש לו השלכות רוחב שליליות מאוד בכל הקשור לעמידה בתנאי הסף למשרות בכירות ברשויות המקומיות.

“רב הנסתר על הגלוי בפסק הדין והמועצה סבורה כי השיקולים של בית הדין בעצמו הם זרים וטעונים חקירה ובדיקה, שכן הגב׳ גלית וידרמן מנהלת אגף כח אדם ומשאבי אנוש במשרד הפנים העידה באופן אישי מעל דוכן העדים והוציאה חוות דעת מקיפה וסופית שהתובע אינו עונה על תנאי הסף .היום תוגש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין ומאוחר יותר בימים הקרובים יוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה”.

דבר היום
כל בוקר אצלך במיילפורסם במקור