7 שנים אחרי, המדינה לא פעלה לגביית מס מעיזבון סמי עופר

אחרי שרשות המסים ויתרה ב־2016 על גביית הכנסה של כמיליארד שקל מעיזבונו של איש העסקים ל־2010-2006, היא טרם הוציאה לעיזבון שומות מס ל־2011 – שנת חייו האחרונה של עופר. מדובר בשומה שהוערכה במאות מיליוני שקלים נוספיםפורסם במקור