News1 מחלקה ראשונה

נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, ורדה וירט-ליבנה, דחתה (יום א', 9.5.21) את ערעורה של ההסתדרות על פסק דין בו נמתחה עליה ביקורת קשה והיא חויבה בתשלום הוצאות בסכום חריג של 300,000 שקל. פסק הדין ניתן בספטמבר שעבר בידי שופטת בית הדין האיזורי לעבודה בבאר שבע, יעל אנגלברג-שהם, ונגע להתארגנות עובדיה של חברת סודהסטרים. ההסתדרות תבעה מן החברה 15 מיליון שקל וכאמור תביעתה נדחתה (ראו קישורים משמאל).

בין היתר העלה פסק הדין המקורי, כי רוני ברקוביץ, אותו העמידה ההסתדרות בראש הוועד במפעל בנובמבר 2016, הורשע בעבר באחזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, בנהיגה ללא רישיון, בעבירות מרמה ובעבירות מע"מ, ואף ריצה עונשי מאסר – וההסתדרות העלימה מידע זה מן העובדים; לטענתה היא עצמה לא ידעה זאת. יו"ר ההסתדרות במרחב הנגב, מאיר בביוף, קרא לנקוט באלימות נגד ההנהלה והתבטא כלפיה בלשון גסה. אנגלברג-שהם קובעת, כי מאות מעובדי המפעל הפסיקו את חברותם בהסתדרות לא בשל לחצי ההנהלה, כפי שטענה ההסתדרות, אלא משום שאיבדו את אמונם בה לנוכח התנהלותה.

וירט-ליבנה דוחה את הערעור בפסק דין קצר מאוד, תוך אימוץ הממצאים העובדתיים של אנגלברג-שהם והתרשמותה הישירה מחומר הראיות. לדבריה, "אין מקום להידרש לטענות אודות פגיעות נוספות מצד החברה בהתארגנות, שכן גם אם ייקבע כי הייתה הפרה נוספת זו או אחרת, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האיזורי שלא לפסוק פיצוי בגין הפרות אלה. זאת, נוכח קביעותיו של בית הדין האיזורי בכל הנוגע למעשים שנעשו במהלך הסכסוך וראייתו את התמונה הכוללת".

לצד זאת, וירט-ליבנה מסתייגת מהכללים שקבעה אנגלברג-שהם לגבי הדרך בה צריך הארגון המקצועי להתנהג בעת התארגנות ראשונית במקום העבודה. לפיכך, הם אינם מקבלים תוקף של פסק דין מחייב. וירט-ליבנה מוסיפה: "אין בעצם הפרות של חובות מצד ארגון עובדים כדי לסתור
את החזקה שנקבעה בעניין פלאפון שלפיה 'הבעת עמדה על-ידי מעסיק או מטעמו בנוגע להתארגנות או השלכותיה מצד המעסיק, במישרין או בעקיפין מהווה הפעלת לחץ וכפייה והשפעה בלתי הוגנים על העובדים'".

וירט-ליבנה דחתה את הערעורים ההדדיים על גובה ההוצאות. היא אומרת: "ערים אנו לכך כי החיוב בהוצאות במקרה זה הוא בסכום גבוה וחריג, ובפרט לנוכח זאת שמדובר בהליך קיבוצי, שבו על דרך הכלל לא נפסקות הוצאות, ובייחוד לא בסכומים גבוהים כפי שנפסק בהליך שלפנינו. עם זאת, בשקלול כלל נסיבות המקרה החריגות והמיוחדות, לרבות היקף ההליכים בבית הדין האזורי ובמיוחד הקביעות הנוגעות להתנהלות ההסתדרות, מצאנו כי יש להותיר את הסכום הנפסק על-כנו".

סגן הנשיאה אילן איטח, השופט רועי פוליאק ונציגי הציבור יוסי רחמים ודורון קמפלר הסכימו עם וירט-ליבנה. את ההסתדרות ייצגו עוה"ד ארנה לין, חנה שניצר, לי אילן, מאיה צחור-אבירם, מוריה גליק ומיכל הראל; ואת סודהסטרים – עוה"ד דפנה שמואלביץ, אייל לוי, אסתי נדל, רן גפטר חרמש, דנה כהן וטל הולדשטיין.פורסם במקור

כתיבת תגובה