בג"ץ 1020/99 יוסי דואק נ. מר דני ז'ק ר' עיריית קרי…

    30.00

    בג"ץ 1020/99 יוסי דואק נ. מר דני ז'ק ר' עיריית קרי…

    30.00