בג"ץ 11344/03 פאיז סלים ואח' נ. מפקד כוחות צה"ל ביה…

    30.00

    בג"ץ 11344/03 פאיז סלים ואח' נ. מפקד כוחות צה"ל ביה…

    30.00