בג"ץ 1184/05 מינילנד אילת בע"מ נ. בית הדין האזורי …

    30.00

    בג"ץ 1184/05 מינילנד אילת בע"מ נ. בית הדין האזורי …

    30.00