בג"ץ 1351/05 לשכת המסחר של יריחו נ. שר החקלאות ופי…

    30.00

    בג"ץ 1351/05 לשכת המסחר של יריחו נ. שר החקלאות ופי…

    30.00