בג"ץ 1352/05 רעיה ברטוב נ. שר הפנים – מר אופיר פינס

    30.00

    בג"ץ 1352/05 רעיה ברטוב נ. שר הפנים – מר אופיר פינס

    30.00