בג"ץ 1424/05 עמליה הירש נ. נציב מס הכנסה ומס רכוש

    30.00

    בג"ץ 1424/05 עמליה הירש נ. נציב מס הכנסה ומס רכוש

    30.00