בג"ץ 1426/01 עיריית נצרת ואח' נ. שר הפנים

    30.00

    בג"ץ 1426/01 עיריית נצרת ואח' נ. שר הפנים

    30.00