בג"ץ 1445/05 חברת עמרי גיא אתר פסול אשדוד נ. השר ל…

    30.00

    בג"ץ 1445/05 חברת עמרי גיא אתר פסול אשדוד נ. השר ל…

    30.00