בג"ץ 1509/95 נג'אתי זרו נ. המינהל האזרחי יהודה שומרון

    30.00

    בג"ץ 1509/95 נג'אתי זרו נ. המינהל האזרחי יהודה שומרון

    30.00