בג"ץ 155/97 ע.ג.ע. אלונים חכרה לשרותים בע"מ נ. שר…

    30.00

    בג"ץ 155/97 ע.ג.ע. אלונים חכרה לשרותים בע"מ נ. שר…

    30.00