בג"ץ 1643/05 מועצת הכפר ח'רבת אלדיר נ. ממשלת ישראל

    30.00

    בג"ץ 1643/05 מועצת הכפר ח'רבת אלדיר נ. ממשלת ישראל

    30.00