בג"ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ. כנסת ישראל

    30.00

    בג"ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ. כנסת ישראל

    30.00