בג"ץ 1671/05 אלמגור-ארגון נפגעי טרור נ. ממשלת ישראל

    30.00

    בג"ץ 1671/05 אלמגור-ארגון נפגעי טרור נ. ממשלת ישראל

    30.00