בג"ץ 1676/09 מנכל משרד הביטחון נ. מועצת הכפר קלנדי…

    30.00

    בג"ץ 1676/09 מנכל משרד הביטחון נ. מועצת הכפר קלנדי…

    30.00