בג"ץ 1976/09 פז נכסי תעופה בע"מ נ. המפקח על המחירים

    30.00

    בג"ץ 1976/09 פז נכסי תעופה בע"מ נ. המפקח על המחירים

    30.00