בג"ץ 2056/00 אורה ליס נ. ראש עיריית ירושלים, מר אה…

    30.00

    בג"ץ 2056/00 אורה ליס נ. ראש עיריית ירושלים, מר אה…

    30.00