בג"ץ 2090/09 קיבוץ מרחביה נ. מינהל מקרקעי ישראל

    30.00

    בג"ץ 2090/09 קיבוץ מרחביה נ. מינהל מקרקעי ישראל

    30.00