בג"ץ 2156/09 מכון דיירקט לניהול בע"מ נ. מדינת ישרא…

    30.00

    בג"ץ 2156/09 מכון דיירקט לניהול בע"מ נ. מדינת ישרא…

    30.00