בג"ץ 2574/98 המועצה המקומית ינוח ג'ת נ. ממשלת ישראל

    30.00

    בג"ץ 2574/98 המועצה המקומית ינוח ג'ת נ. ממשלת ישראל

    30.00