בג"ץ 2633/99 חורי באסם נ. שר המשטרה

    30.00

    בג"ץ 2633/99 חורי באסם נ. שר המשטרה

    30.00