בג"ץ 2640/99 ד"ר יוני וינר נ. בית הדין הרבני הגדול

    30.00

    בג"ץ 2640/99 ד"ר יוני וינר נ. בית הדין הרבני הגדול

    30.00