בג"ץ 30/00 חבר הכנסת חיים כץ נ. ממשלת ישראל

    30.00

    בג"ץ 30/00 חבר הכנסת חיים כץ נ. ממשלת ישראל

    30.00