בג"ץ 3149/03 המועצה המקומית ע'גר נ. ראש ממשלת ישראל

    30.00

    בג"ץ 3149/03 המועצה המקומית ע'גר נ. ראש ממשלת ישראל

    30.00