בג"ץ 4727/00 מרפת אלקאדר ו-6 אח' נ. משרד הפנים

    30.00

    בג"ץ 4727/00 מרפת אלקאדר ו-6 אח' נ. משרד הפנים

    30.00