בג"ץ 5311/99 קיבוץ רגבים נ. המועצה הארצית לתכנון ו…

    30.00

    בג"ץ 5311/99 קיבוץ רגבים נ. המועצה הארצית לתכנון ו…

    30.00