בג"ץ 5758/00 אופיטק שיטות וריהוט בע"מ נ. שר המשפטים

    30.00

    בג"ץ 5758/00 אופיטק שיטות וריהוט בע"מ נ. שר המשפטים

    30.00