בג"ץ 59/00 בסאם נתשה נ. שרות הביטחון הכללי

    30.00

    בג"ץ 59/00 בסאם נתשה נ. שרות הביטחון הכללי

    30.00