בג"ץ 6798/99 מנסבר זאב – הרב נ. השר לענייני דתות

    30.00

    בג"ץ 6798/99 מנסבר זאב – הרב נ. השר לענייני דתות

    30.00