בג"ץ 7589/00 סמי אברג'יל נ. נציב שירות בתי הסוהר

    30.00

    בג"ץ 7589/00 סמי אברג'יל נ. נציב שירות בתי הסוהר

    30.00