בג"ץ 76/00 עירית רחובות נ. השר לעיניני דתות

    30.00

    בג"ץ 76/00 עירית רחובות נ. השר לעיניני דתות

    30.00