בג"ץ 7660/97 זיו שורצמן נ. שר החינוך והתרבות

    30.00

    בג"ץ 7660/97 זיו שורצמן נ. שר החינוך והתרבות

    30.00