בג”ץ 7715/98 שר הפנים נ. כבוד השופט דוד רוזן

    30.00

    בג”ץ 7715/98 שר הפנים נ. כבוד השופט דוד רוזן

    30.00