בג"ץ 7772/99 כחלוט מאזן נ. שירות הבטחון הכללי

    30.00

    בג"ץ 7772/99 כחלוט מאזן נ. שירות הבטחון הכללי

    30.00