בג"ץ 7819/99 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל נ. ממשלת ישראל

    30.00

    בג"ץ 7819/99 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל נ. ממשלת ישראל

    30.00